Notice: Constant STAV_ERR already defined in /data/www/22361/nezavisli_cz/www/stranky/dar.php on line 5 Notice: Constant STAV_OK already defined in /data/www/22361/nezavisli_cz/www/stranky/dar.php on line 6 Dary a podpora | NEZÁVISLÍ

Děkujeme, že nás chcete podpořit!

Podrobnosti o daru
Informace o dárci

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit platební údaje" uděluji politickému hnutí NEZÁVISLÍ, se sídlem Raisova 1066/66 v Ostravě - Mariánských Horách, IČ: 60458399 souhlas se zpracováním osobních a identifikačních údajů dárce v souvislosti s přiznáním daru. Uvedená data budou součástí výroční zprávy politického hnutí, která se každoročně předkládá v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., v aktuálním znění, a současně budou v souvislosti s poskytnutým darem zveřejněna také na transparentním účtu a webových stránkách obdarovaného. Souhlasím, aby obdarovaný v souvislosti s přiznáním daru zpracoval poskytnuté osobní údaje fyzické osoby, která zastupuje dárce (Jméno a příjmení zástupce (jednatele) firmy (vč. titulů) ve smyslu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).